VN-INDEX   1,262   -6.5   -0.5%
KL: 614,266,089   GT: 15,402 tỷ
HNX   240   -0.7   -0.3%
KL: 48,965,686   GT: 1,083 tỷ
UPCOM   97   -0.5   -0.5%
KL: 47,695,004   GT: 1,095 tỷ
VN30   1,294   -11.4   -0.9%
KL: 247,002,509   GT: 7,781 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 18.80 -0.20 11,816,100 19 19.10 18.65
hpg 28.30 0.10 17,730,500 28.20 28.45 28.05
shb 11.40 0.05 18,404,000 11.35 11.50 11.30
hsg 24.05 0.35 13,508,900 23.70 24.15 23.10
pow 13.95 0.05 14,828,200 13.90 14.20 13.80
vix 16.65 0.05 6,678,900 16.60 16.80 16.40
mbb 24.60 0.10 24,945,100 24.50 25 24.10
gex 22.30 0.20 8,941,600 22.10 22.40 21.90
vre 20.05 0.30 8,734,900 19.75 20.10 19.60
vnd 15.20 -0.20 11,052,600 15.40 15.65 15
tcb 23.30 -0.40 8,425,900 23.70 23.85 23.30
ssi 33.95 -0.20 7,909,100 34.15 34.40 33.80
tch 18.80 -0.20 10,604,600 19 19.15 18.55
stb 30.20 -0.20 7,924,000 30.40 30.55 29.95
shs 17 -0.10 5,191,700 17.10 17.30 16.80
dig 24.15 -0.35 10,921,200 24.50 24.75 23.90
bsr 22.70 -0.20 6,154,100 22.90 22.90 22.40
hag 12.15 0.30 7,009,200 11.85 12.15 11.80
nvl 12.15 0.05 6,914,200 12.10 12.35 12
hdb 24.70 -0.50 6,609,900 25.20 25.30 24.60

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
mbb 24.60 0.10 24,945,100
hbc 8.08 0.48 5,860,500
vc3 27.70 0 429,300
shi 15.50 0.70 231,600
bsh 24.20 0 0
tin 12 0.60 600
thp 8.80 1 100
vc1 9 0.30 100
bgw 20.60 0 0
gts 10.80 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
abb 8.20 -0.10 683,900
hbc 8.08 0.48 5,860,500
shi 15.50 0.70 231,600
vbb 10.90 0.20 2,900
sjm 7.10 0.40 100
ifs 33.30 -0.20 10,200
vsf 34.30 0.40 6,500
hu6 6.40 0 0
thp 8.80 1 100
hej 11.60 0 0
Cổ phiếu mạnh
hpg 28.30 0.10 17,730,500
vpb 18.80 -0.20 11,816,100
mbb 24.60 0.10 24,945,100
pow 13.95 0.05 14,828,200
tch 18.80 -0.20 10,604,600
hsg 24.05 0.35 13,508,900
stb 30.20 -0.20 7,924,000
tcb 23.30 -0.40 8,425,900
mwg 63.90 0.40 5,750,100
bsr 22.70 -0.20 6,154,100
Cổ phiếu siêu mạnh
mbb 24.60 0.10 24,945,100
stb 30.20 -0.20 7,924,000
hdb 24.70 -0.50 6,609,900
msb 14.70 -0.10 3,630,200
mbs 34.60 0.30 2,146,900
sbt 12.75 0.50 5,193,500
bvb 13.70 -0.10 4,732,200
anv 35 0.45 1,865,600
yeg 10.85 0.65 3,576,600
ntl 26.90 -0.10 1,182,600

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
BTU 18/07/2024 10% 15.5
SHB 18/07/2024 5% 11.4
HHV 19/07/2024 20/1(2) 12.2
VIM 19/07/2024 14% 25.5
POT 24/07/2024 1% 17.7
HC3 25/07/2024 10% 26.5
HFB 25/07/2024 8.5% 11
BMD 30/07/2024 7% 14.4
PRE 31/07/2024 4.5% 19
LCG 02/08/2024 5% 11.3
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc