VN-INDEX   1,282   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
HNX   246   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
UPCOM   96   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
VN30   1,300   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
shb 11.70 11.70 11.70 11.70
hpg 29.15 29.15 29.15 29.15
nvl 14.50 14.50 14.50 14.50
vix 18.15 18.15 18.15 18.15
dig 27.85 27.85 27.85 27.85
shs 18.80 18.80 18.80 18.80
mbb 22.60 22.60 22.60 22.60
hag 14.95 14.95 14.95 14.95
ssi 35.60 35.60 35.60 35.60
tch 19.40 19.40 19.40 19.40
vpb 18.05 18.05 18.05 18.05
gex 24 24 24 24
vnd 17.90 17.90 17.90 17.90
evf 16.30 16.30 16.30 16.30
mwg 61.50 61.50 61.50 61.50
dbc 35.40 35.40 35.40 35.40
stb 28.85 28.85 28.85 28.85
tcb 46.90 46.90 46.90 46.90
acb 29.65 29.65 29.65 29.65
hsg 22.05 22.05 22.05 22.05
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
pow 12.45 0 0
gvr 35.60 0 0
vds 24.40 0 0
psh 7.66 0 0
gas 81.90 0 0
dri 14.70 0 0
dpr 43.50 0 0
pet 28.30 0 0
ccl 10.05 0 0
vto 13.50 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
kbc 32.10 0 0
ors 15.90 0 0
ocb 14.70 0 0
anv 32 0 0
psh 7.66 0 0
nrc 4.90 0 0
kos 38.95 0 0
dst 3.90 0 0
afx 8.60 0 0
asp 4.94 0 0
Cổ phiếu mạnh
shs 18.80 0 0
shb 11.70 0 0
hpg 29.15 0 0
mbb 22.60 0 0
ssi 35.60 0 0
gex 24 0 0
hag 14.95 0 0
tch 19.40 0 0
mwg 61.50 0 0
eib 18.75 0 0
Cổ phiếu siêu mạnh
hpg 29.15 0 0
gex 24 0 0
hag 14.95 0 0
tch 19.40 0 0
mwg 61.50 0 0
eib 18.75 0 0
hsg 22.05 0 0
evf 16.30 0 0
dbc 35.40 0 0
acb 29.65 0 0

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
BRR 29/05/2024 7% 18
CCV 29/05/2024 31.4% 32
DTB 29/05/2024 10.7% 10.4
DTP 29/05/2024 10% 126.5
M10 29/05/2024 5% 20.5
MND 29/05/2024 7.5% 10
NLG 29/05/2024 5.0% 43.7
NVP 29/05/2024 2.2% 6.8
SBL 29/05/2024 5% 7.3
TVD 29/05/2024 9% 13.2
VFG 29/05/2024 10% 67.8
CTW 30/05/2024 6.6% 22.3
DTK 30/05/2024 4% 13.2
GLW 30/05/2024 3% 11
HTC 30/05/2024 5% 22.3
KGM 30/05/2024 3.8% 7.5
MNB 30/05/2024 20% 27
NTP 30/05/2024 10% 58.5
PGS 30/05/2024 5% 33.4
SED 30/05/2024 15% 22.1
SIV 30/05/2024 14% 37.7
TAW 30/05/2024 10.5% 11.3
TMB 30/05/2024 20% 70.5
TOW 30/05/2024 15% 19
VAF 30/05/2024 10% 15.5
VNX 30/05/2024 150% 27
BHK 31/05/2024 9% 21
HUB 03/06/2024 5% 19.3
SBA 03/06/2024 5% 34
VGL 03/06/2024 15% 21.5
VWS 03/06/2024 10% 22.4
PLC 04/06/2024 12% 31.1
CLW 05/06/2024 12% 34.5
DHP 05/06/2024 5% 11.2
EVE 05/06/2024 5% 14.0
GND 05/06/2024 10% 28.4
HNB 05/06/2024 6.5% 11.6
NDC 06/06/2024 25% 149.7
VIP 06/06/2024 10% 14.3
MGC 07/06/2024 2% 5.5
MKP 07/06/2024 5% 31.4
WCS 07/06/2024 16% 150
DHC 10/06/2024 10% 41.2
DRC 10/06/2024 7% 33.9
TR1 11/06/2024 15% 16.9
BSP 12/06/2024 10% 11.6
SBR 12/06/2024 2.2% 8.7
CDH 13/06/2024 5% 2.9
CPC 14/06/2024 18% 19.8
NBC 17/06/2024 8% 13.7
VTE 19/06/2024 0.7% 5.6
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc