Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

THỐNG KÊ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ

KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ TĂNG

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 DHM 194,730 3 12.2 0.4 343,100 11.8 0 321,100 11.8 0.6 264,500 11.1 0 202,900 11.1 0.6 327,600


KHỐI LƯỢNG TĂNG VÀ GIÁ GIẢM

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 CSM 7,270 4 14.3 0 23,200 14.3 0 8,800 14.3 -0.2 5,100 14.4 0.1 1,700 14.4 0.2 100
2 DFF 5,380 3 14.2 -0.2 6,900 14.3 -0.6 6,700 14.9 -1.7 5,600 16.6 0.8 5,100 15.8 -0.1 5,000


KHỐI LƯỢNG TĂNG LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 BSG 9,876 6 12.1 0.7 22,200 11.2 0.1 11,700 11.3 0 8,200 11.4 0.1 5,600 11.4 0.1 5,500
2 MTG 5,630 5 7.4 0.9 35,300 6 -1 24,200 7 0.2 5,600 6.8 0 700 7.2 -0.1 500
3 CSM 7,270 4 14.3 0 23,200 14.3 0 8,800 14.3 -0.2 5,100 14.4 0.1 1,700 14.4 0.2 100
4 TDM 71,170 4 36.3 0.1 69,900 37.5 -0.2 27,800 37.7 0.2 18,700 37.4 0 16,600 37.4 0.1 16,000
5 DFF 5,380 4 14.2 -0.2 6,900 14.3 -0.6 6,700 14.9 -1.7 5,600 16.6 0.8 5,100 15.8 -0.1 5,000
6 DHM 194,730 3 12.2 0.4 343,100 11.8 0 321,100 11.8 0.6 264,500 11.1 0 202,900 11.1 0.6 327,600
7 ^GSPC 4,236,413,000 3 3,898.9 0 3,991,500,000 3,966.9 0 3,754,570,000 3,818.8 0 2,130,143,000 3,854.4 0 1,825,910,000 3,899.4 0 2,844,620,000


GIÁ GIẢM LIÊN TIẾP

STT Mã CK KLTB 10 Ngày Số phiên Giá Hiện Tại +/- Khối Lượng 1 ngày trước 2 ngày trước 3 ngày trước 4 ngày trước
1 HLD 13,190 6 26.3 -0.1 8,300 26.4 -0.5 5,100 26.9 -0.6 12,501 27.5 -0.2 16,100 27.7 -0.3 12,300
2 VCS 149,879 6 52.3 -0.7 90,708 53 -0.8 112,728 53.8 -1.2 166,799 55 -0.6 194,323 55.6 -0.4 187,823
3 BMP 264,940 5 58.5 -1.1 394,000 59.6 -0.4 267,900 60 -1.6 397,800 61.6 -3.4 471,000 65 -2.2 304,200
4 SGT 61,590 5 12.9 -0.1 20,800 13 -0.2 13,100 13.2 -0.2 15,100 13.4 -0.4 21,300 13.8 -0.1 7,300
5 AGM 267,450 4 6.1 -0.4 197,100 6.4 0 124,200 6.5 -0.3 619,400 6.8 -0.2 269,000 7 0 141,500
6 KSF 57,553 4 58.7 -1.4 50,200 60.1 -0.2 51,700 60.3 -0.6 45,200 60.9 -1.2 56,830 62.1 0 65,200
7 PVS 6,264,815 4 23.5 -0.1 5,224,453 23.6 -0.3 3,659,079 23.9 -0.1 6,557,501 24 -1.6 7,858,520 25.6 1 7,536,682
8 TNG 2,055,201 4 14.9 -0.1 1,083,099 15 -0.3 1,605,174 15.3 -0.5 1,777,353 15.8 -0.1 4,286,774 15.9 0.4 1,847,775
9 DGT 51,552 4 7.8 -0.1 10,300 7.9 -0.2 30,100 8.1 -0.7 76,300 8.3 -0.1 155,720 8.7 1.1 90,700
10 NHV 263,376 4 6.5 -0.1 91,853 6.6 -0.2 136,900 6.9 -0.3 111,331 7.1 0 180,853 7.2 0.1 84,801
11 VEC 48,880 4 11.6 -1.2 41,400 12.6 -2 94,600 14.2 -2.4 126,100 15.7 0.1 109,100 16 1.3 48,300
12 HLC 22,548 4 10.7 -0.3 7,700 11 -0.6 8,000 11.6 -0.2 14,710 11.8 -0.2 30,150 12 0.6 33,516
13 BTS 22,157 4 7.3 -0.1 3,000 7.4 -0.1 7,800 7.5 -0.2 21,700 7.7 -0.1 52,600 7.8 0.2 8,300
14 VPG 2,465,430 4 13.3 -0.1 1,193,900 13.4 -0.3 2,068,100 13.6 -0.6 2,533,300 14.3 -0.7 5,196,900 15 0.5 4,349,000
15 DGC 2,398,520 4 58 -0.8 1,728,900 58.8 -0.3 1,831,400 59.1 -0.9 2,704,700 60 -0.3 5,287,500 60.3 1.9 3,875,600
16 FTS 1,503,270 4 19.5 -0.2 1,001,600 19.7 -0.3 1,152,200 20 -0.5 1,473,900 20.5 -1.5 2,765,000 22 1 1,688,600
17 HVN 2,364,000 4 12.1 -0.2 1,435,300 12.4 -0.7 3,603,100 13.1 -0.3 2,554,300 13.4 -0.6 1,940,000 14.1 0.2 1,819,400
18 MCG 116,610 4 2.7 -0.2 532,200 2.8 -0.2 165,400 3 -0.1 116,100 3.1 -0.1 145,700 3.2 -0.1 165,600
19 CL-F 298,666 4 80.3 0 58,863 86.6 0 305,106 94.1 0 7,970 103.2 0 3,160 104.8 0 379,861
20 VMD 5,040 4 19.5 -0.3 4,100 19.8 -0.1 12,600 19.9 -0.2 4,800 20 -0.9 7,800 20.9 0.6 9,700
21 SHI 899,900 3 15.4 -0.1 1,024,500 15.5 -0.2 694,100 15.7 -0.1 719,600 15.8 0 697,800 15.8 0 1,933,000
22 NDT 21,774 3 8 -0.8 86,017 8.6 -0.2 5,203 8.7 -0.1 5,519 8.8 0.1 125,138 8.7 -0.2 15,730
23 DSC 143,730 3 24 0.1 97,700 24.1 -0.7 144,000 24.3 -1.1 185,900 25.7 0.7 291,000 25.6 1 153,100
24 GIL 708,850 3 20.4 -0.3 439,100 20.7 -0.1 574,800 20.8 -0.6 676,800 21.3 0.4 1,533,300 20.9 0.3 648,600
25 DFF 5,380 3 14.2 -0.2 6,900 14.3 -0.6 6,700 14.9 -1.7 5,600 16.6 0.8 5,100 15.8 -0.1 5,000
26 MHL 5,393 3 5.1 -0.4 22,500 5.5 -0.6 8,100 6.1 -0.1 9,400 6.2 0.3 33,226 5.9 -0.6 100
27 TSB 69,823 3 39.5 -2.4 41,669 41.9 -0.3 31,102 42.2 -4.6 86,033 46.8 4.2 98,367 42.6 3.8 185,215
28 MSH 54,650 3 33 -0.8 70,100 33.8 -0.2 40,900 34 -0.8 36,800 34.8 0.9 213,200 33.8 -0.1 46,200


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357