VN-INDEX   1,126   10.5   0.9%
KL: 853,960,306   GT: 18,029 tỷ
HNX   234   2.3   1.0%
KL: 109,731,400   GT: 2,113 tỷ
UPCOM   86   0.3   0.3%
KL: 34,752,158   GT: 501 tỷ
VN30   1,109   8.9   0.8%
KL: 209,560,418   GT: 6,011 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
vpb 19.40 0.25 9,473,600 19.15 19.45 19.15
pow 11.55 0.10 2,318,900 11.45 11.60 11.45
bsr 19.40 -0.10 5,508,900 19.50 19.50 19.10
hpg 27.60 0.35 18,648,100 27.25 27.60 27.20
tcb 30.40 0.35 2,489,700 30.05 30.50 30
shb 11 0.05 14,120,300 10.95 11.05 10.95
stb 28.10 0.30 14,176,100 27.80 28.10 27.70
hqc 3.80 0.10 9,204,600 3.70 3.83 3.71
lpb 15.75 0.40 10,765,300 15.35 16 15.35
msb 13 0.10 3,900,500 12.90 13 12.80
nvl 18.30 0.10 24,850,100 18.20 18.35 18.05
gex 23.95 0.40 18,434,000 23.55 24 23.45
mbb 18.10 0.05 7,014,600 18.05 18.15 18
hag 12.60 0.70 34,473,700 11.90 12.70 11.90
ssi 33.60 0.30 17,904,800 33.30 33.85 33.25
vnd 22.75 0.20 30,761,300 22.55 22.95 22.45
ita 7.35 0.45 14,431,600 6.90 7.36 6.80
tch 12.85 0.35 8,700,200 12.50 12.90 12.55
scr 7.42 0.23 4,179,100 7.19 7.47 7.18
hsg 22.70 0.40 10,339,700 22.30 22.80 22.10
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
dah 4.46 0.24 772,700
har 4.24 0.02 952,200
kos 39.10 0.10 395,500
bcm 66 2.70 716,200
ctf 31.30 0.20 2,111,500
pat 102.60 0.90 54,100
ode 45.30 1.10 29,200
acc 12.55 0.40 114,700
mac 12.40 1.10 166,700
cmt 14.20 0.90 43,700
Bắt đầu chu kì tăng
vcg 24.80 0.30 7,038,600
eib 18.90 0.35 12,419,500
dxs 7.74 0.50 4,911,300
aas 9.10 0.20 1,651,600
ijc 14.90 0.05 2,546,800
dgw 53.90 1.90 2,303,600
hdg 29.30 1 2,336,600
tlh 8.20 0.12 837,700
vsc 29.50 1 3,686,200
vhc 75.90 4.90 2,765,700
Cổ phiếu mạnh
vix 18.05 0.35 29,383,800
nvl 18.30 0.10 24,850,100
shs 19.70 0.30 17,670,900
vnd 22.75 0.20 30,761,300
ssi 33.60 0.30 17,904,800
hpg 27.60 0.35 18,648,100
dig 27.25 0.75 23,660,000
gex 23.95 0.40 18,434,000
dxg 21.30 0.20 24,909,300
hag 12.60 0.70 34,473,700
Cổ phiếu siêu mạnh
vix 18.05 0.35 29,383,800
nvl 18.30 0.10 24,850,100
shs 19.70 0.30 17,670,900
vnd 22.75 0.20 30,761,300
ssi 33.60 0.30 17,904,800
hpg 27.60 0.35 18,648,100
dig 27.25 0.75 23,660,000
gex 23.95 0.40 18,434,000
dxg 21.30 0.20 24,909,300
hag 12.60 0.70 34,473,700

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
ELC 06/12/2023 100/40(2) 19.6
HNF 07/12/2023 25% 26.6
PMC 07/12/2023 46% 89.9
SIP 07/12/2023 10% 60.1
SJG 07/12/2023 10% 15.1
TLD 07/12/2023 100/4(2) 5.7
TV3 07/12/2023 5% 11.6
VMS 07/12/2023 10% 35
DNT 08/12/2023 5% 34.5
LBM 08/12/2023 10% 48.5
PMJ 11/12/2023 9.7% 21.6
HPP 14/12/2023 10% 62
VSI 14/12/2023 10% 19.1
YEG 14/12/2023 1000/722(2) 18.8
BAX 18/12/2023 20% 44
DVP 18/12/2023 25% 64.5
DGC 19/12/2023 30% 98
PAT 19/12/2023 90% 102.6
NTH 22/12/2023 10% 56
DSN 28/12/2023 24% 55.2
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng | Liên lạc