VN-INDEX   1,197   -15.8   -1.3%
KL: 170,990,650   GT: 3,918 tỷ
HNX   248   -4.2   -1.7%
KL: 26,864,245   GT: 505 tỷ
UPCOM   92   -0.7   -0.8%
KL: 18,764,731   GT: 240 tỷ
VN30   1,201   -18   -1.5%
KL: 46,147,861   GT: 1,413 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.15 -0.50 2,395,300 21.65 21.35 20.85
pow 12.55 -0.15 928,900 12.70 12.65 12.50
tcb 33.90 -0.40 949,500 34.30 34 33.75
bsr 21.20 -0.60 2,397,600 21.80 21.70 21
hpg 27.90 -0.50 4,803,900 28.40 27.95 27.70
shb 11.85 -0.20 4,414,900 12.05 11.95 11.65
stb 32 -0.35 4,682,800 32.35 32.25 31.80
hqc 4.19 -0.10 758,300 4.29 4.27 4.17
lpb 14.55 -0.45 510,600 15 14.90 14.45
mbb 18.70 -0.25 3,161,000 18.95 18.80 18.60
msb 14.50 -0.35 2,836,200 14.85 14.60 14.40
gex 23 -0.75 6,087,800 23.75 23.20 22.80
hag 8.34 -0.12 1,368,200 8.46 8.40 8.29
nvl 17.60 -0.60 5,526,000 18.20 17.75 17.20
ssi 33.65 -1.10 9,005,000 34.75 33.95 33.30
vnd 23.45 -0.75 7,728,700 24.20 23.70 23.05
ita 5.70 -0.11 392,400 5.81 5.80 5.65
tch 14.10 -0.40 3,250,200 14.50 14.25 13.70
scr 8.20 -0.21 956,700 8.41 8.22 8.01
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
tch 14.10 -0.40 3,250,200
anv 40.50 0.70 1,152,500
cen 10.60 1 1,250,100
pvp 14.85 -0.30 89,300
ltg 40.30 -0.40 164,400
gsp 12.10 -0.15 35,100
pvl 2.90 0 134,100
dpr 67.90 -1 39,600
ldp 16 1.40 54,000
cap 78.50 -0.50 5,500
Bắt đầu chu kì tăng
ttf 5.19 -0.12 518,900
aph 9.06 -0.19 159,900
vea 37.90 -0.40 138,500
pom 6.65 -0.09 61,200
vc3 25.90 -0.10 149,200
bmp 89.90 -1 15,700
tis 5.10 -0.10 10,900
nsh 5.80 -0.20 7,700
vse 6.70 -0.30 5,000
htt 1.30 0.10 91,800
Cổ phiếu mạnh
nvl 17.60 -0.60 5,526,000
vnd 23.45 -0.75 7,728,700
vix 18.20 -0.85 8,429,800
hpg 27.90 -0.50 4,803,900
dig 26.70 -0.80 4,321,900
dxg 21.75 -0.55 3,265,500
ssi 33.65 -1.10 9,005,000
stb 32 -0.35 4,682,800
gex 23 -0.75 6,087,800
shb 11.85 -0.20 4,414,900
Cổ phiếu siêu mạnh
hpg 27.90 -0.50 4,803,900
dxg 21.75 -0.55 3,265,500
bcg 11.65 -0.30 2,330,500
pdr 25.60 -0.65 2,465,700
hsg 22.55 -0.60 3,616,400
tch 14.10 -0.40 3,250,200
msb 14.50 -0.35 2,836,200
nkg 21.80 -0.60 2,825,700
kbc 35.20 -0.50 1,625,900
lcg 14.40 -0.35 1,791,300

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
DC1 22/09/2023 5% 7.8
DC1 22/09/2023 100/10(2) 7.8
EIB 22/09/2023 100/18(2) 19.7
NJC 22/09/2023 30% 22.9
PVM 22/09/2023 7% 13.7
SFN 22/09/2023 5% 20.8
SGP 22/09/2023 6% 19.7
DOC 25/09/2023 10% 10.7
HCT 25/09/2023 1.5% 11.3
SBV 25/09/2023 5% 10.2
HPT 26/09/2023 100/11(2) 15.1
DPR 27/09/2023 1/1(2) 67.9
IRC 27/09/2023 3% 8.2
ISH 27/09/2023 12% 21
HTC 28/09/2023 3% 22.5
LG9 28/09/2023 10% 7.6
CLL 29/09/2023 36.8% 41.7
ICC 29/09/2023 19.8% 26
TKA 02/10/2023 8% 5.5
TRT 09/10/2023 10% 12.1
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |