THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 03 / 2008


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
ACL37,85014,190000
HAP141,23055,890000
PIT5,5502,500000
TCR473,21046,820000
DPM2,874,000666,020000
LBM34,60055,000000
SFC7,6006,850000
VIP58,670338,140000
ANV870,260324,350000
HAX17,5907,670000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
ACL37,85014,190000
HAP141,23055,890000
PIT5,5502,500000
TCR473,21046,820000
DPM2,874,000666,020000
LBM34,60055,000000
SFC7,6006,850000
VIP58,670338,140000
ANV870,260324,350000
HAX17,5907,670000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/03/2008395,930941,57025.7468.87-43.12
28/03/2008405,970887,47028.8275.57-46.75
27/03/2008795,1602,064,03052.31132.09-79.77
26/03/20082,959,2441,464,580152.4087.3965.01
25/03/20081,812,090441,300105.3634.2771.09
24/03/20081,486,260719,78086.6354.8631.77
21/03/2008777,050201,24046.9117.7829.13
20/03/2008899,360371,27067.3826.1541.23
19/03/20081,329,880610,07082.7642.9039.86
18/03/20081,932,350162,050126.9810.30116.68
17/03/20081,009,560327,31068.1522.9745.18
14/03/20081,331,0101,307,206105.5190.3815.13
13/03/20081,279,300446,760105.8736.5169.35
12/03/20081,128,050787,02088.6158.3530.26
11/03/20081,702,050463,150132.3634.7697.59
10/03/20085,135,7001,343,650352.43104.73247.70
07/03/2008745,5802,746,57046.60156.35-109.75
06/03/2008736,8901,152,49057.0168.38-11.37
05/03/20082,360,050759,010164.0350.64113.39
04/03/20081,740,280282,090126.7016.43110.26
03/03/20081,624,110238,640120.199.21110.98
THÁNG 03/200831,585,87417,717,2562,142.751,198.90943.86