THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH - Tháng 10 / 2007


HOSE HNX UPCOM Tất Cả

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
COM34,09014,490000
NKD221,280525,410000
TMS2,5401,980000
HBC226,22029,360000
SCD36,62059,530000
VTO606,050181,200000
DHG220,900306,230000
PAC100,97013,320000
TNC8,900224,280000
HRC590,530232,160000

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
COM34,09014,490000
NKD221,280525,410000
TMS2,5401,980000
HBC226,22029,360000
SCD36,62059,530000
VTO606,050181,200000
DHG220,900306,230000
PAC100,97013,320000
TNC8,900224,280000
HRC590,530232,160000

CHI TIẾT THEO NGÀY

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/10/20073,097,5702,014,210355.24214.82140.42
30/10/20072,794,7401,355,560405.94218.94186.99
29/10/20072,979,2002,588,360562.05398.91163.14
26/10/20071,957,680695,790229.4580.41149.04
25/10/20072,306,1301,031,380352.58126.83225.76
24/10/20072,464,2001,261,870311.73155.86155.86
23/10/20071,684,2101,285,430259.56183.9275.63
22/10/2007860,650857,760107.92127.59-19.67
19/10/20071,147,430987,730143.59114.7128.88
18/10/20071,863,1001,022,810266.11119.89146.23
17/10/2007792,410868,120115.08117.18-2.10
16/10/20071,230,5201,364,350179.80164.4315.37
15/10/20071,363,000613,430174.1983.2990.90
12/10/20071,995,280670,900300.13109.63190.50
11/10/20072,123,630901,080261.48125.68135.80
10/10/20072,022,8901,193,930254.14156.0198.13
09/10/20071,451,950716,760183.3293.1390.19
08/10/20071,646,390640,640178.79110.0468.75
05/10/20072,496,8501,553,122337.62277.0060.62
04/10/20072,149,0702,786,010318.79305.3013.49
03/10/20071,932,650798,830358.69102.07256.62
02/10/20073,104,8901,166,240528.72139.66389.06
01/10/20076,820,2006,470,110582.61473.57109.05
THÁNG 10/200750,284,64032,844,4226,767.533,998.872,768.66