Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 30 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 30 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 S96 2.6 0.3 13% 687,100 4,938 139.1 000025,400
2 SD8 4.0 0.3 8.1% 173,400 5,180 33.5 000077,700
3 V15 2.3 0.3 15% 250,700 8,521 29.4 0000129,600
4 VSN 36.7 -2.8 -7.1% 112,162 5,061 22.2 13,60020,7004,2003,100100
5 PXL 17.8 2.2 14.1% 4,285,100 260,811 16.4 0000540,300
6 GTT 2.3 0.3 15% 3,802,319 236,507 16.1 00003,015,600
7 KSK 2.6 0.3 13% 2,201,930 151,077 14.6 00003,881,600
8 PVH 4.0 0.5 14.3% 237,100 16,423 14.4 0000101,100
9 PXA 3.2 0 0% 711,400 58,550 12.2 0000552,600
10 STL 3.5 0.4 12.9% 189,600 15,633 12.1 0000383,600
11 XPH 10.0 -0.5 -4.8% 125,300 10,357 12.1 000064,800
12 PTL 11.8 -0.9 -6.8% 10,153,200 888,680 11.4 6,495,4001,809,2001,335,8001,639,300444,200
13 SPP 2.6 0.3 13% 1,895,500 167,893 11.3 00002,139,000
14 SDB 3.2 0.4 14.3% 109,900 9,803 11.2 0000151,900
15 NOS 3.0 -0.3 -9.1% 121,000 12,117 10.0 0000151,600
16 PVA 2.9 0.3 11.5% 377,962 38,892 9.7 0000197,600
17 PPI 2.6 0.3 13% 2,145,394 224,216 9.6 00004,584,600
18 VSF 8.6 -1.3 -13.1% 108,800 12,430 8.8 000063,100
19 LDP 32.4 2.9 9.8% 196,820 22,655 8.7 46,40058,13970,46933,23320,200
20 HSI 3.1 0.2 6.9% 231,414 26,807 8.6 000090,800
21 HVG 4.3 -0.1 -2.3% 12,424,193 1,501,757 8.3 00008,746,700
22 DCS 3.6 0.4 12.5% 7,029,956 858,447 8.2 00003,869,400
23 PVR 3.3 -0.3 -8.3% 1,256,760 158,708 7.9 0000686,700
24 L44 2.9 0.3 11.5% 232,400 29,437 7.9 0000207,100
25 PBC 15.2 1.9 14.3% 479,110 63,964 7.5 490,200701,410260,00045,00070,600
26 SGO 2.3 -0.1 -4.2% 1,652,400 223,237 7.4 00003,311,100
27 SDH 3.3 0.4 13.8% 140,200 19,083 7.3 0000190,000
28 PIV 2.8 -0.1 -3.5% 1,143,606 156,034 7.3 0000902,200
29 PVV 3.1 -0.3 -8.8% 3,756,000 517,747 7.3 00002,436,700
30 FDG 2.7 0.2 8% 2,015,800 279,753 7.2 00001,991,800
31 CVRE2105 1.0 -0.1 -11.5% 1,128,600 162,417 6.9 179,40076,300268,200142,500483,300
32 DPS 2.8 0.3 12% 4,401,176 636,024 6.9 00007,719,400
33 DIC 5.8 0.7 13.7% 1,489,792 215,660 6.9 00001,317,500
34 NDF 2.8 0.3 12% 1,418,190 209,330 6.8 0000654,600
35 SJC 4.9 0 0% 136,100 20,623 6.6 0000206,200
36 CTX 11.3 0.9 8.6% 112,400 17,332 6.5 0000173,325
37 HLA 2.6 0.3 13% 1,195,200 201,649 5.9 00001,916,700
38 VC5 2.9 0 0% 202,400 34,691 5.8 0000122,600
39 NTB 2.6 0.3 13% 853,194 147,898 5.8 00001,871,200
40 CAD 2.5 -0.1 -3.8% 450,845 79,512 5.7 0000454,300
41 DCT 3.0 -0.4 -11.8% 343,101 66,970 5.1 0000350,300
42 VMI 3.3 0.4 13.8% 294,030 58,310 5.0 0000359,700
43 BLF 5.3 0.4 8.2% 238,316 47,938 5.0 0000201,865
44 DHG 116.7 7.6 7% 172,700 36,113 4.8 152,10036,30042,30096,50019,400
45 CLG 3.7 0.4 12.1% 764,136 160,417 4.8 00001,670,200
46 G20 2.5 0 0% 670,463 141,900 4.7 0000966,500
47 MPT 2.9 0.1 3.6% 1,864,343 401,232 4.6 00001,353,200
48 AGM 36.5 0.3 0.8% 120,100 26,000 4.6 110,000112,900114,300113,5002,600
49 NHP 3.5 -0.4 -10.3% 1,905,900 421,790 4.5 00001,869,200
50 TS4 4.1 0 0% 200,200 45,352 4.4 0000180,900
51 HTT 3.2 0.1 3.2% 702,699 161,563 4.3 0000658,700
52 SHG 3.4 -0.6 -15% 145,700 33,620 4.3 0000273,300
53 ATA 4.9 0.6 13.9% 1,065,000 246,750 4.3 00001,340,800
54 ORS 28.2 -2 -6.8% 6,604,400 1,555,273 4.2 2,543,9004,663,5006,990,8004,129,4004,814,900
55 KHL 2.5 0.2 8.7% 734,410 174,850 4.2 0000961,700
56 TNI 9.6 -0.7 -7% 19,212,400 4,647,543 4.1 215,300428,300890,40011,998,6007,480,900
57 ICF 3.4 -0.3 -8.1% 151,653 36,907 4.1 000092,600
58 AVF 2.6 0.3 13% 1,975,390 481,600 4.1 00003,523,700
59 HKB 2.6 0.2 8.3% 1,359,400 332,387 4.1 00001,714,300
60 ASA 9.9 -0.6 -5.7% 164,600 41,520 4.0 0000293,900
61 L43 8.8 0.7 8.6% 174,040 43,985 4.0 192,54548,111117,70051,20044,000
62 TV1 9.4 -0.1 -1.1% 103,900 26,957 3.9 000069,100
63 VCG 47.0 -3.1 -6.2% 9,579,500 2,672,217 3.6 5,987,3006,363,80013,917,4004,920,5002,508,800
64 GDT 63.3 -0.5 -0.8% 209,200 60,337 3.5 208,300146,00026,60015,50020,000
65 PVX 6.4 0.8 14.3% 9,439,200 2,756,352 3.4 000023,065,600
66 CMI 3.7 0.4 12.1% 257,400 76,327 3.4 0000479,300
67 ATB 2.8 -0.1 -3.5% 911,744 271,233 3.4 00001,053,000
68 APF 68.7 1.3 1.9% 338,614 100,997 3.4 62,60071,203117,700135,600242,000
69 PSG 3.7 0.4 12.1% 139,748 41,802 3.3 0000446,200
70 TTZ 8.0 -0.8 -9.1% 762,131 229,884 3.3 152,255397,3411,096,123260,100323,900
71 CVIC2105 1.3 -0.1 -5.6% 1,239,700 381,113 3.3 1,317,9001,157,3001,284,7002,167,4000
72 HDO 2.6 0 0% 483,050 149,036 3.2 0000491,900
73 L12 15.8 -0.3 -1.9% 199,497 65,277 3.1 183,30167,10069,80093,10091,200
74 TIG 22.3 2 9.9% 3,139,773 1,029,269 3.1 911,980713,766692,489915,300494,800
75 ATG 3.4 0 0% 738,500 242,800 3.0 00001,073,800
76 B82 2.4 -0.1 -4% 490,484 169,863 2.9 0000696,100
77 SSN 11.3 0.7 6.6% 873,500 307,004 2.8 00001,316,100
78 PVE 4.2 0 0% 216,185 77,276 2.8 0000244,900
79 CRE 36.0 1.5 4.2% 4,270,700 1,547,080 2.8 2,230,1001,178,0001,973,1002,862,300859,600
80 CGV 8.2 0.9 12.3% 280,192 103,063 2.7 417,60042,20081,10036,00054,900
81 LM8 15.9 1 6.7% 103,100 38,043 2.7 79,60011,00020,70034,90010,800
82 ACM 3.3 -0.1 -2.9% 4,946,696 1,835,248 2.7 00005,464,906
83 CMG 60.9 -1.5 -2.4% 215,600 80,300 2.7 217,500270,20099,20067,00044,300
84 ROS 8.1 0.5 6.9% 55,596,900 20,914,557 2.7 26,890,50040,267,60017,115,50022,539,90014,949,400
85 LCS 5.0 -0.3 -5.7% 304,700 115,632 2.6 0000194,200
86 KHP 19.0 -1.2 -6.2% 2,860,600 1,089,060 2.6 400,000913,6001,628,3002,007,2003,170,700
87 C69 22.0 1.4 6.8% 1,824,480 699,684 2.6 2,575,6951,471,5001,194,413276,420259,500
88 BOT 17.1 -1.5 -8.1% 399,000 153,703 2.6 608,200418,100766,500206,900714,700
89 TOP 2.8 0 0% 405,700 156,390 2.6 0000796,400
90 HNM 14.8 0.2 1.4% 176,100 69,043 2.6 0000349,100
91 HRT 7.9 -0.4 -4.8% 229,800 91,295 2.5 75,70048,90086,40085,10076,100
92 VST 3.7 0 0% 613,500 245,925 2.5 0000738,400
93 CIG 13.1 0.9 6.9% 472,400 192,760 2.5 409,100468,700241,500323,500207,800
94 VIX 33.5 -2.5 -6.9% 19,976,300 8,279,587 2.4 9,421,3007,696,8009,944,40018,524,60011,951,600
95 VC3 59.8 1.3 2.2% 1,177,655 510,443 2.3 1,339,805210,059185,585230,300454,100
96 TTH 8.8 0.5 6% 5,372,442 2,371,625 2.3 2,522,1492,237,7654,289,6402,053,5002,714,100
97 LAS 24.4 1 4.3% 3,571,622 1,637,831 2.2 623,9381,132,4961,251,950768,1701,005,891
98 SHA 9.8 -0.3 -3% 911,100 428,697 2.1 1,258,1001,036,100489,200263,200204,400
99 KDM 11.6 0.3 2.7% 577,000 274,308 2.1 287,400303,300502,130221,800145,556
100 FTS 64.8 -4.7 -6.8% 1,802,600 863,400 2.1 740,9001,133,8001,000,400677,700928,900
101 SSI 50.5 -3.5 -6.5% 44,930,900 21,649,637 2.1 21,243,40023,255,80023,961,60029,749,30030,833,000
102 HUT 17.5 -1.5 -7.9% 7,381,672 3,585,195 2.1 6,583,4093,963,5258,231,7541,947,4652,028,638
103 IVS 18.6 -2 -9.7% 945,200 464,885 2.0 775,261837,095641,7451,677,444402,019
104 VLF 3.5 -0.6 -14.6% 556,500 276,678 2.0 0000551,800
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357