Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 20 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 20 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 S96 2.6 0.3 13% 687,100 6,013 114.3 000025,400
2 SD8 4.0 0.3 8.1% 173,400 6,355 27.3 000077,700
3 V15 2.3 0.3 15% 250,700 11,846 21.2 0000129,600
4 VSN 36.7 -2.8 -7.1% 112,162 5,607 20.0 13,60020,7004,2003,100100
5 XPH 10.0 -0.5 -4.8% 125,300 8,960 14.0 000064,800
6 PXL 17.8 2.2 14.1% 4,285,100 318,252 13.5 0000540,300
7 PVH 4.0 0.5 14.3% 237,100 20,110 11.8 0000101,100
8 PXA 3.2 0 0% 711,400 61,495 11.6 0000552,600
9 GTT 2.3 0.3 15% 3,802,319 340,450 11.2 00003,015,600
10 KSK 2.6 0.3 13% 2,201,930 222,050 9.9 00003,881,600
11 SDH 3.3 0.4 13.8% 140,200 15,030 9.3 0000190,000
12 STL 3.5 0.4 12.9% 189,600 20,810 9.1 0000383,600
13 PTL 11.8 -0.9 -6.8% 10,153,200 1,120,010 9.1 6,495,4001,809,2001,335,8001,639,300444,200
14 HSI 3.1 0.2 6.9% 231,414 25,980 8.9 000090,800
15 DCS 3.6 0.4 12.5% 7,029,956 862,735 8.1 00003,869,400
16 SPP 2.6 0.3 13% 1,895,500 241,044 7.9 00002,139,000
17 SDB 3.2 0.4 14.3% 109,900 14,190 7.7 0000151,900
18 HVG 4.3 -0.1 -2.3% 12,424,193 1,628,445 7.6 00008,746,700
19 PVR 3.3 -0.3 -8.3% 1,256,760 165,005 7.6 0000686,700
20 NOS 3.0 -0.3 -9.1% 121,000 16,640 7.3 0000151,600
21 PVA 2.9 0.3 11.5% 377,962 55,321 6.8 0000197,600
22 LDP 32.4 2.9 9.8% 196,820 29,075 6.8 46,40058,13970,46933,23320,200
23 PVV 3.1 -0.3 -8.8% 3,756,000 562,970 6.7 00002,436,700
24 PPI 2.6 0.3 13% 2,145,394 323,557 6.6 00004,584,600
25 FDG 2.7 0.2 8% 2,015,800 306,880 6.6 00001,991,800
26 SJC 4.9 0 0% 136,100 20,734 6.6 0000206,200
27 CVRE2105 1.0 -0.1 -11.5% 1,128,600 178,720 6.3 179,40076,300268,200142,500483,300
28 NDF 2.8 0.3 12% 1,418,190 224,940 6.3 0000654,600
29 VSF 8.6 -1.3 -13.1% 108,800 17,720 6.1 000063,100
30 CTX 11.3 0.9 8.6% 112,400 18,791 6.0 0000173,325
31 PIV 2.8 -0.1 -3.5% 1,143,606 191,530 6.0 0000902,200
32 BLF 5.3 0.4 8.2% 238,316 40,764 5.8 0000201,865
33 L44 2.9 0.3 11.5% 232,400 42,080 5.5 0000207,100
34 TS4 4.1 0 0% 200,200 37,378 5.4 0000180,900
35 SGO 2.3 -0.1 -4.2% 1,652,400 312,531 5.3 00003,311,100
36 PBC 15.2 1.9 14.3% 479,110 90,696 5.3 490,200701,410260,00045,00070,600
37 LCS 5.0 -0.3 -5.7% 304,700 60,732 5.0 0000194,200
38 DIC 5.8 0.7 13.7% 1,489,792 298,250 5.0 00001,317,500
39 DHG 116.7 7.6 7% 172,700 37,135 4.7 152,10036,30042,30096,50019,400
40 DPS 2.8 0.3 12% 4,401,176 946,930 4.6 00007,719,400
41 ATA 4.9 0.6 13.9% 1,065,000 240,380 4.4 00001,340,800
42 ICF 3.4 -0.3 -8.1% 151,653 34,455 4.4 000092,600
43 NHP 3.5 -0.4 -10.3% 1,905,900 441,571 4.3 00001,869,200
44 CAD 2.5 -0.1 -3.8% 450,845 106,423 4.2 0000454,300
45 MPT 2.9 0.1 3.6% 1,864,343 457,436 4.1 00001,353,200
46 HLA 2.6 0.3 13% 1,195,200 294,330 4.1 00001,916,700
47 NTB 2.6 0.3 13% 853,194 212,882 4.0 00001,871,200
48 VC5 2.9 0 0% 202,400 50,621 4.0 0000122,600
49 TNI 9.6 -0.7 -7% 19,212,400 4,808,160 4.0 215,300428,300890,40011,998,6007,480,900
50 SHG 3.4 -0.6 -15% 145,700 36,600 4.0 0000273,300
51 DCT 3.0 -0.4 -11.8% 343,101 89,810 3.8 0000350,300
52 ORS 28.2 -2 -6.8% 6,604,400 1,761,275 3.7 2,543,9004,663,5006,990,8004,129,4004,814,900
53 AGM 36.5 0.3 0.8% 120,100 32,190 3.7 110,000112,900114,300113,5002,600
54 HTT 3.2 0.1 3.2% 702,699 189,830 3.7 0000658,700
55 CLG 3.7 0.4 12.1% 764,136 208,240 3.7 00001,670,200
56 PVE 4.2 0 0% 216,185 60,476 3.6 0000244,900
57 TV1 9.4 -0.1 -1.1% 103,900 29,406 3.5 000069,100
58 ASA 9.9 -0.6 -5.7% 164,600 46,880 3.5 0000293,900
59 HKB 2.6 0.2 8.3% 1,359,400 388,795 3.5 00001,714,300
60 G20 2.5 0 0% 670,463 192,695 3.5 0000966,500
61 VMI 3.3 0.4 13.8% 294,030 84,925 3.5 0000359,700
62 KHL 2.5 0.2 8.7% 734,410 212,925 3.4 0000961,700
63 TIG 22.3 2 9.9% 3,139,773 916,630 3.4 911,980713,766692,489915,300494,800
64 GDT 63.3 -0.5 -0.8% 209,200 61,210 3.4 208,300146,00026,60015,50020,000
65 CMI 3.7 0.4 12.1% 257,400 76,605 3.4 0000479,300
66 CVIC2105 1.3 -0.1 -5.6% 1,239,700 372,890 3.3 1,317,9001,157,3001,284,7002,167,4000
67 ATB 2.8 -0.1 -3.5% 911,744 277,215 3.3 00001,053,000
68 AVF 2.6 0.3 13% 1,975,390 627,775 3.1 00003,523,700
69 PVX 6.4 0.8 14.3% 9,439,200 3,024,092 3.1 000023,065,600
70 CRE 36.0 1.5 4.2% 4,270,700 1,415,710 3.0 2,230,1001,178,0001,973,1002,862,300859,600
71 TTZ 8.0 -0.8 -9.1% 762,131 257,589 3.0 152,255397,3411,096,123260,100323,900
72 L43 8.8 0.7 8.6% 174,040 60,039 2.9 192,54548,111117,70051,20044,000
73 CGV 8.2 0.9 12.3% 280,192 99,952 2.8 417,60042,20081,10036,00054,900
74 PSG 3.7 0.4 12.1% 139,748 50,722 2.8 0000446,200
75 C69 22.0 1.4 6.8% 1,824,480 667,031 2.7 2,575,6951,471,5001,194,413276,420259,500
76 APF 68.7 1.3 1.9% 338,614 127,273 2.7 62,60071,203117,700135,600242,000
77 TOP 2.8 0 0% 405,700 156,361 2.6 0000796,400
78 VCG 47.0 -3.1 -6.2% 9,579,500 3,712,355 2.6 5,987,3006,363,80013,917,4004,920,5002,508,800
79 LAS 24.4 1 4.3% 3,571,622 1,392,014 2.6 623,9381,132,4961,251,950768,1701,005,891
80 ACM 3.3 -0.1 -2.9% 4,946,696 1,947,855 2.5 00005,464,906
81 SSN 11.3 0.7 6.6% 873,500 346,072 2.5 00001,316,100
82 ATG 3.4 0 0% 738,500 294,060 2.5 00001,073,800
83 HNM 14.8 0.2 1.4% 176,100 71,725 2.5 0000349,100
84 CMG 60.9 -1.5 -2.4% 215,600 87,930 2.5 217,500270,20099,20067,00044,300
85 VC3 59.8 1.3 2.2% 1,177,655 483,443 2.4 1,339,805210,059185,585230,300454,100
86 LM8 15.9 1 6.7% 103,100 42,440 2.4 79,60011,00020,70034,90010,800
87 KDM 11.6 0.3 2.7% 577,000 243,627 2.4 287,400303,300502,130221,800145,556
88 VST 3.7 0 0% 613,500 262,992 2.3 0000738,400
89 HDO 2.6 0 0% 483,050 212,125 2.3 0000491,900
90 HUT 17.5 -1.5 -7.9% 7,381,672 3,242,251 2.3 6,583,4093,963,5258,231,7541,947,4652,028,638
91 ROS 8.1 0.5 6.9% 55,596,900 24,763,155 2.2 26,890,50040,267,60017,115,50022,539,90014,949,400
92 SDA 52.0 -2.8 -5.1% 573,225 260,203 2.2 271,765153,989368,230257,800224,400
93 VLF 3.5 -0.6 -14.6% 556,500 256,430 2.2 0000551,800
94 TTH 8.8 0.5 6% 5,372,442 2,493,025 2.2 2,522,1492,237,7654,289,6402,053,5002,714,100
95 B82 2.4 -0.1 -4% 490,484 227,670 2.2 0000696,100
96 CIG 13.1 0.9 6.9% 472,400 221,275 2.1 409,100468,700241,500323,500207,800
97 VIX 33.5 -2.5 -6.9% 19,976,300 9,478,895 2.1 9,421,3007,696,8009,944,40018,524,60011,951,600
98 FTS 64.8 -4.7 -6.8% 1,802,600 857,930 2.1 740,9001,133,8001,000,400677,700928,900
99 L12 15.8 -0.3 -1.9% 199,497 95,062 2.1 183,30167,10069,80093,10091,200
100 KHP 19.0 -1.2 -6.2% 2,860,600 1,426,720 2.0 400,000913,6001,628,3002,007,2003,170,700
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357