Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG TRONG PHIÊN GIAO DỊCH


Đột biến trong
Tỉ lệ Đột biến
Khối lượng Đột biến
Ngày Giao Dịch cuối cùng

Điều kiện đột biến: 10 ngày & Tỉ Lệ >= 2 lần & Khối Lượng >= 100,000 (Ngày )

Sử dụng kết quả để lưu:

STT Mã CK Giá HT +/- % Khối Lượng KL Trung Bình 10 trước 1ngày trước 2ngày trước 3ngày trước 4ngày trước 5ngày trước
1 S96 2.6 0.3 13% 687,100 9,325 73.7 000025,400
2 PXL 17.8 2.2 14.1% 4,285,100 203,344 21.1 0000540,300
3 SD8 4.0 0.3 8.1% 173,400 8,480 20.4 000077,700
4 VSN 36.7 -2.8 -7.1% 112,162 5,903 19.0 13,60020,7004,2003,100100
5 PVH 4.0 0.5 14.3% 237,100 15,460 15.3 0000101,100
6 XPH 10.0 -0.5 -4.8% 125,300 9,710 12.9 000064,800
7 V15 2.3 0.3 15% 250,700 20,363 12.3 0000129,600
8 DCS 3.6 0.4 12.5% 7,029,956 751,100 9.4 00003,869,400
9 HSI 3.1 0.2 6.9% 231,414 25,800 9.0 000090,800
10 NDF 2.8 0.3 12% 1,418,190 164,645 8.6 0000654,600
11 PXA 3.2 0 0% 711,400 85,010 8.4 0000552,600
12 SPP 2.6 0.3 13% 1,895,500 265,158 7.1 00002,139,000
13 NOS 3.0 -0.3 -9.1% 121,000 17,100 7.1 0000151,600
14 PVV 3.1 -0.3 -8.8% 3,756,000 589,101 6.4 00002,436,700
15 PTL 11.8 -0.9 -6.8% 10,153,200 1,610,840 6.3 6,495,4001,809,2001,335,8001,639,300444,200
16 L44 2.9 0.3 11.5% 232,400 39,100 5.9 0000207,100
17 TV1 9.4 -0.1 -1.1% 103,900 17,481 5.9 000069,100
18 GTT 2.3 0.3 15% 3,802,319 645,720 5.9 00003,015,600
19 PVR 3.3 -0.3 -8.3% 1,256,760 219,500 5.7 0000686,700
20 HVG 4.3 -0.1 -2.3% 12,424,193 2,217,050 5.6 00008,746,700
21 SDH 3.3 0.4 13.8% 140,200 25,240 5.6 0000190,000
22 LCS 5.0 -0.3 -5.7% 304,700 56,620 5.4 0000194,200
23 MPT 2.9 0.1 3.6% 1,864,343 347,287 5.4 00001,353,200
24 KSK 2.6 0.3 13% 2,201,930 417,860 5.3 00003,881,600
25 LDP 32.4 2.9 9.8% 196,820 38,446 5.1 46,40058,13970,46933,23320,200
26 TS4 4.1 0 0% 200,200 39,225 5.1 0000180,900
27 NHP 3.5 -0.4 -10.3% 1,905,900 394,200 4.8 00001,869,200
28 BLF 5.3 0.4 8.2% 238,316 49,533 4.8 0000201,865
29 STL 3.5 0.4 12.9% 189,600 40,239 4.7 0000383,600
30 SGO 2.3 -0.1 -4.2% 1,652,400 361,081 4.6 00003,311,100
31 HTT 3.2 0.1 3.2% 702,699 154,170 4.6 0000658,700
32 CTX 11.3 0.9 8.6% 112,400 25,193 4.5 0000173,325
33 PVE 4.2 0 0% 216,185 48,773 4.4 0000244,900
34 PIV 2.8 -0.1 -3.5% 1,143,606 260,021 4.4 0000902,200
35 VC5 2.9 0 0% 202,400 47,302 4.3 0000122,600
36 DHG 116.7 7.6 7% 172,700 41,130 4.2 152,10036,30042,30096,50019,400
37 CAD 2.5 -0.1 -3.8% 450,845 108,500 4.2 0000454,300
38 SDB 3.2 0.4 14.3% 109,900 26,940 4.1 0000151,900
39 CVRE2105 1.0 -0.1 -11.5% 1,128,600 280,920 4.0 179,40076,300268,200142,500483,300
40 VSF 8.6 -1.3 -13.1% 108,800 27,170 4.0 000063,100
41 FDG 2.7 0.2 8% 2,015,800 503,650 4.0 00001,991,800
42 TIG 22.3 2 9.9% 3,139,773 785,695 4.0 911,980713,766692,489915,300494,800
43 SJC 4.9 0 0% 136,100 35,648 3.8 0000206,200
44 ASA 9.9 -0.6 -5.7% 164,600 44,710 3.7 0000293,900
45 PVA 2.9 0.3 11.5% 377,962 103,893 3.6 0000197,600
46 HKB 2.6 0.2 8.3% 1,359,400 374,570 3.6 00001,714,300
47 LM8 15.9 1 6.7% 103,100 28,440 3.6 79,60011,00020,70034,90010,800
48 ICF 3.4 -0.3 -8.1% 151,653 42,610 3.6 000092,600
49 ATB 2.8 -0.1 -3.5% 911,744 257,860 3.5 00001,053,000
50 TNI 9.6 -0.7 -7% 19,212,400 5,523,920 3.5 215,300428,300890,40011,998,6007,480,900
51 G20 2.5 0 0% 670,463 192,980 3.5 0000966,500
52 DPS 2.8 0.3 12% 4,401,176 1,288,300 3.4 00007,719,400
53 DCT 3.0 -0.4 -11.8% 343,101 100,750 3.4 0000350,300
54 LAS 24.4 1 4.3% 3,571,622 1,053,828 3.4 623,9381,132,4961,251,950768,1701,005,891
55 PPI 2.6 0.3 13% 2,145,394 633,214 3.4 00004,584,600
56 KHL 2.5 0.2 8.7% 734,410 224,470 3.3 0000961,700
57 HLA 2.6 0.3 13% 1,195,200 368,160 3.2 00001,916,700
58 DIC 5.8 0.7 13.7% 1,489,792 473,810 3.1 00001,317,500
59 VST 3.7 0 0% 613,500 204,274 3.0 0000738,400
60 HDO 2.6 0 0% 483,050 160,960 3.0 0000491,900
61 PBC 15.2 1.9 14.3% 479,110 161,912 3.0 490,200701,410260,00045,00070,600
62 GDT 63.3 -0.5 -0.8% 209,200 70,900 3.0 208,300146,00026,60015,50020,000
63 ATA 4.9 0.6 13.9% 1,065,000 362,200 2.9 00001,340,800
64 ACM 3.3 -0.1 -2.9% 4,946,696 1,704,946 2.9 00005,464,906
65 CRE 36.0 1.5 4.2% 4,270,700 1,475,070 2.9 2,230,1001,178,0001,973,1002,862,300859,600
66 NTB 2.6 0.3 13% 853,194 312,873 2.7 00001,871,200
67 VLF 3.5 -0.6 -14.6% 556,500 207,660 2.7 0000551,800
68 APF 68.7 1.3 1.9% 338,614 128,230 2.6 62,60071,203117,700135,600242,000
69 L43 8.8 0.7 8.6% 174,040 66,898 2.6 192,54548,111117,70051,20044,000
70 TOP 2.8 0 0% 405,700 156,271 2.6 0000796,400
71 CGV 8.2 0.9 12.3% 280,192 108,930 2.6 417,60042,20081,10036,00054,900
72 SDA 52.0 -2.8 -5.1% 573,225 225,431 2.5 271,765153,989368,230257,800224,400
73 SSN 11.3 0.7 6.6% 873,500 356,093 2.5 00001,316,100
74 ORS 28.2 -2 -6.8% 6,604,400 2,698,980 2.4 2,543,9004,663,5006,990,8004,129,4004,814,900
75 HNM 14.8 0.2 1.4% 176,100 72,070 2.4 0000349,100
76 VC3 59.8 1.3 2.2% 1,177,655 482,895 2.4 1,339,805210,059185,585230,300454,100
77 AGM 36.5 0.3 0.8% 120,100 49,700 2.4 110,000112,900114,300113,5002,600
78 CLG 3.7 0.4 12.1% 764,136 317,040 2.4 00001,670,200
79 TTZ 8.0 -0.8 -9.1% 762,131 317,972 2.4 152,255397,3411,096,123260,100323,900
80 HRT 7.9 -0.4 -4.8% 229,800 97,640 2.4 75,70048,90086,40085,10076,100
81 CMI 3.7 0.4 12.1% 257,400 111,190 2.3 0000479,300
82 ROS 8.1 0.5 6.9% 55,596,900 24,032,490 2.3 26,890,50040,267,60017,115,50022,539,90014,949,400
83 QBS 7.0 0.3 3.9% 6,795,500 2,940,040 2.3 1,449,2001,550,8001,546,2001,856,4002,255,200
84 C69 22.0 1.4 6.8% 1,824,480 794,891 2.3 2,575,6951,471,5001,194,413276,420259,500
85 SHG 3.4 -0.6 -15% 145,700 64,350 2.3 0000273,300
86 KDM 11.6 0.3 2.7% 577,000 257,408 2.2 287,400303,300502,130221,800145,556
87 VMI 3.3 0.4 13.8% 294,030 133,960 2.2 0000359,700
88 PVX 6.4 0.8 14.3% 9,439,200 4,306,173 2.2 000023,065,600
89 B82 2.4 -0.1 -4% 490,484 231,580 2.1 0000696,100
90 CVIC2105 1.3 -0.1 -5.6% 1,239,700 592,730 2.1 1,317,9001,157,3001,284,7002,167,4000
91 CMG 60.9 -1.5 -2.4% 215,600 105,120 2.1 217,500270,20099,20067,00044,300
92 ATG 3.4 0 0% 738,500 361,900 2.0 00001,073,800
93 FTS 64.8 -4.7 -6.8% 1,802,600 890,650 2.0 740,9001,133,8001,000,400677,700928,900
CẢNH BÁO ĐÃ LƯU


*** Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ Lọc Đã Lưu


Ý NGHĨA CẢNH BÁO

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG: thống kê những cổ phiếu có khối lượng giao dịch ngày hiện tại lớn hơn gấp X lần so vói trung bình của Y những ngày trước đó.

Trong đó X là số lần đột biến so với Y là khối lượng giao dịch trung bình những ngày trước đó ngày.

Ví dụ: tìm những cổ phiếu có khối lượng đột biến gấp 4 lần so với 10 ngày giao dịch gần nhất trước đó.Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357